BAHAGIAN

UKUR BAHAN

PENGENALAN

Bahagian Kontrak dan Ukur Bahan memberi perkhidmatan pakar di dalam hal-hal dalam pengurusan tender dan sebutharga serta pentadbiran kontrak. Juga telibat secara langsung dalam menentukan dan menetapkan anggaran kos bagi sesuatu projek yang akan ditender atau yang akan dikeluarkan sebutharga.

Ia diketuai oleh seorang Ketua Penolong Pengarah Ukur Bahan. Lain-lain kakitangan terdiri dari seorang Jurukur Bahan, Penolong Juruukur Bahan Kanan, Ketua Pembantu Tadbir, Pembantu Tadbir dan Pekerja Awam.

FUNGSI

  1. Menentukan kos pembinaan projek-projek Kerajaan Negeri Melaka adalah sepadan dengan nilai yang diperolehi .
  2. Mewujudkan pengurusan tender dan pentadbiran kontrak selaras dengan matlamat dan dasar kerajaan
  3. Memberi nasihat mengenai analisa kos ke atas rekabentuk dan memberi khidmat ukur bahan dalam peringkat sebelum dan selepas tender.

Direktori Kakitangan

Ukur Bahan » Bahagian Ukur Bahan

Nama/Jawatan
Sr.Suhaila Bte Sulaiman
Juruukur Bahan Kanan
Fakhrul Anuar Bin Bachok@ Hj. Abdullah
Juruukur Bahan Kanan
Mohd Mazly bin Mahani
Juruukur Bahan
Tee Choon Shai
Juruukur Bahan
Norlila binti Baba
Ketua Pembantu Tadbir
Emran bin Salleh
Pekerja Awam
P.K. Kumerasen A/L Balakrishnan
Pemandu Kenderaan
Nor Affian bin Abdul Karim
Pemandu Kenderaan
Azlan bin Suhaimi Ong
Pembantu Awam
Hj.Mahyuddin bin Abdul Rashid
Pembantu Juruukur Bahan (K)
Siti Hajjar binti Mokhsen
Pembantu Tadbir
Mazlinawati bt Ajit @ Abd Aziz
Pembantu Tadbir
Nor Asyikin bt Norizan
Pembantu Tadbir (P/O)
Nor Azlina bt Kamis
Pembantu Teknik
Zulkefli bin Elias
Penolong Jurukur Bahan
Arizal bin Azis
Penolong Jurukur Bahan (KUP)
Nor Zuraiya bt Mt Amin
Penolong Juruukur Bahan
Hamzah bin Rais
Penolong Juruukur Bahan (KUP)
Nor Hafizah bt Haron
Penolong Juruukur Bahan (KUP)

Tarikh Akhir Kemaskini :: 30-10-2016 :: 12:05 AM