ORGANISASI

PROFIL JABATAN

Dalam merancang dan melaksanakan dasar pembangunan, Jabatan Kerja Raya Melaka ditadbirkan oleh seorang Pengarah yang berjawatan Jurutera Awam Gred J54.

Lain-lain Bahagian dan Daerah ditadbir oleh beberapa pegawai dalam peringkat Pengurusan dan Profesional berdasarkan kuasa yang diberi dengan gelaran Ketua Penolong Pengarah dan juga Jurutera Daerah. 

Bahagian dan Daerah yang dimaksudkan adalah seperti berikut:

SENARAI KETUA-KETUA BAHAGIAN DAN DAERAH

Nama Pegawai dan Alamat No. Tel / Fax / Email
PENGARAH
NAMA : Datuk Ir. Hj. Ismail Bin Abd Rahman
ALAMAT : Pejabat Pengarah JKR Negeri Melaka,
Jalan Taming Sari,
75609 Melaka.
No. Tel : 06-2854605
No. Fax : 06-2854775
Email : [email protected]
PA PENGARAH
NAMA : Haziyati Binti Abd Aziz
ALAMAT : Pejabat Pengarah JKR Negeri Melaka,
Jalan Taming Sari,
75609 Melaka.
No. Tel : 06-2854602
No. Fax : 06-2854792
Email : [email protected] 
KETUA PENOLONG PENGARAH (PENTADBIRAN & KEWANGAN)
NAMA : Faizahnor Binti Sidek
ALAMAT : Cawangan Pentadbiran,
JKR Negeri Melaka,
Jalan Taming Sari,
75609 Melaka.
No. Tel : 06-2854631
No. Fax : 06-2847792
Email : [email protected]
JURUTERA AWAM PENGUASA (JALAN)
NAMA : Hj. Zolkipli Bin Kamsan
ALAMAT : Cawangan Jalan,
JKR Negeri Melaka,
Jalan Taming Sari,
75609 Melaka.
No. Tel : 06-2854611
No. Fax : 06-2854609
Email : [email protected]
JURUTERA AWAM PENGUASA (BANGUNAN)
NAMA : Ir. Ahmad Roslee Bin Hamzah
ALAMAT : Cawangan Bangunan,
JKR Negeri Melaka,
Jalan Taming Sari,
75609 Melaka.
No. Tel : 06-2854641
No. Fax : 06-2847792
Email : roslee@jkr.gov.my
JURUUKUR BAHAN PENGUASA (UKUR BAHAN)
NAMA : Sr. Suhaila Binti Sulaiman
ALAMAT : Cawangan Ukur Bahan,
JKR Negeri Melaka,
Jalan Taming Sari,
75609 Melaka.
No. Tel : 06-2854681
No. Fax : 06-2854791
Email : Ssuhaila.jkr.gov.my
JURUTERA MEKANIKAL PENGUASA (MEKANIKAL)
NAMA : Ir. Ahmad Faris Bin Mohd Salleh
ALAMAT : Cawangan Mekanikal,
JKR Negeri Melaka,
Jalan Taming Sari,
75609 Melaka.
No. Tel : 06-2854731
No. Fax : 06-2827087
Email : faris@jkr.gov.my
ARKITEK KANAN (ARKITEK)
NAMA : Suhaili Bin Othman
ALAMAT : Cawangan Arkitek,
JKR Negeri Melaka,
Jalan Taming Sari,
75609 Melaka.
No. Tel : 06-2854721
No. Fax : 06-2847792
Email : [email protected]
KETUA JURUTERA ELEKTRIK NEGERI (ELEKTRIK)
NAMA : Ir. Saiful Zuhaimi Bin Ahmad
ALAMAT : Cawangan Elektrik,
JKR Negeri Melaka,
Jalan Taming Sari,
75609 Melaka.
No. Tel : 06-2854661
No. Fax : 06-2858606
Email : szuhaimi@jkr.gov.my
JURUTERA AWAM KANAN (TENTERA)
NAMA : Mohd Haffizan bin Abdul Ghafar
ALAMAT : Cawangan Tentera,
JKR Negeri Melaka,
Jalan Taming Sari,
75609 Melaka.
No. Tel : 06-2854752
No. Fax : 06-2827706
Email : haffizan@jkr.gov.my
KETUA CPAB NEGERI
NAMA : Hj. Mohammad Kamal Bin A. Rahman
ALAMAT : Cawangan CPAB
JKR Negeri Melaka,
Jalan Taming Sari,
75609 Melaka.
No. Tel : 06-2854756
No. Fax : 06-2847792
Email : [email protected]
JURUTERA DAERAH (MELAKA TENGAH)
NAMA : Ir. Shaharuddin Bin Bahari
ALAMAT : JKR Daerah Melaka Tengah,
Jalan Taming Sari,
75906 Melaka.
No. Tel : 06-2854700
No. Fax : 06-2815787
Email : [email protected]
JURUTERA DAERAH (JASIN)
NAMA : Ir. Kalam Bin Mohd Nor
ALAMAT : JKR Daerah Jasin
77000 Jasin, Melaka.
No. Tel : 06-5291040
No. Fax : 06-5292525
Email : [email protected]
JURUTERA DAERAH (ALOR GAJAH)
NAMA : Hafrin Bin Salleh
ALAMAT : JKR Daerah Alor Gajah,
78000 Alor Gajah,
Melaka.
No. Tel : 06-5561040
No. Fax : 06-5564194
Email : [email protected]
JURUTERA AWAM KANAN (REKABENTUK)
NAMA : Ir. Zuraikha Binti Samsuddin
ALAMAT : Bahagian Rekabentuk Awam & Struktur,
JKR Negeri Melaka,
Jalan Taming Sari,
75609 Melaka.
No. Tel : 06-2854600
No. Fax : 06-2847792
Email : zuraikha@jkr.gov.my


Tarikh Akhir Kemaskini :: 14-10-2020 :: 11:06 AM