BAHAGIAN

MEKANIKAL

PENGENALAN                                                                                                                                  

Cawangan Kejuruteraan Mekanikal Negeri (CKMN) adalah salah satu bahagian di bawah pentadbiran                                       

Jabatan Kerja Raya Melaka yang diketuai oleh Ketua Jurutera Mekanikal Negeri dengan dibantu                                                                                                                                 

oleh Jurutera Mekanikal, Penolong Jurutera dan kakitangan sokongan serta perkeranian                                                                                

CKMN terdiri daripada empat (4) bahagian utama iaitu Bahagian Woksyop, Bahagian Projek,                                                                                                                                       

Bahagian Senggaraan Bangunan, dan Bahagian Pentadbiran & Kewangan.                                                                                                                                                                                                                                             

Bahagian Woksyop;                                                                                                                                        

1. Unit Jentera Berat                                                                                                                                      

2. Unit Kenderaan Berat                                                                                                                               

3. Unit Kenderaan Ringan                                                                                                                                            

4. Unit Auto Elektrik                                                                                                                                       

5. Unit Penilaian Kenderaan                                                                                                                                       

6. Unit Servising                                                                                                                                               

7. Unit Pengangkutan                                                                                                                                   

                                                                                                                                               

Bahagian Projek;                                                                                                                                             

1. Unit Projek Negeri                                                                                                                                     

2. Unit Projek Persekutuan                                                                                                                                         

                                                                                                                                               

Bahagian Senggaraan Bangunan;                                                                                                                                              

1. Unit Senggaraan                                                                                                                                         

2. Unit Naiktaraf                                                                                                                                              

                                                                                                                                               

Bahagian Pentadbiran & Kewangan;                                                                                                                                       

1. Unit Pentadbiran Am                                                                                                                                

2. Unit Kewangan                                                                                                                                           

3. Unit Setor                                                                                                                                                                                                                                                                                  

FUNGSI                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Pengurusan sumber manusia, kewangan, pengurusan alat ganti dan kemajuan kerjaya (termasuk                                                                                                                                         

    latihan) untuk kakitangan pejabat mekanikal                                                                                                                                  

2. Perkhidmatan penyenggaraan kenderaan dan jentera untuk jabatan.                                                                                                                                 

3.  Pengurusan aset peralatan mekanikal, kenderaan dan jentera jabatan.                                                                                                                                             

4. Perkhidmatan perundingan sistem mekanikal dan khidmat nasihat teknikal untuk jabatan                                                                                                                                        

     dan jabatan kerajaan yang lain                                                                                                                                             

5. Perkhidmatan pengurusan projek sistem mekanikal.                                                                                                                                  

6. Perkhidmatan penyenggaraan sistem dan peralatan mekanikal dalam bangunan kerajaan.                                                                                                                                                            

OBJEKTIF                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Mentadbir pengurusan kakitangan, sistem kewangan dan sistem alat ganti dengan mematuhi                                                                                                                                 

     kehendak Sistem Pengurusan Bersepadu JKR Malaysia                                                                                                                                              

2. Pengurusan kenderaan dan jentera jabatan yang mematuhi Piagam Pelanggan JKR Malaysia                                                                                                                                    

3. Pengurusan aduan, perundingan dan khidmat nasihat teknikal yang mematuhi Piagam Pelanggan                                                                                                                                         

     JKR Malaysia                                                                                                                                

4. Perancangan, rekabentuk, perolehan, pembinaan dan penyerahan projek yang mematuhi amalan                                                                                                                                        

     kejuruteraan yang baik sepertimana Sistem Pengurusan Bersepadu JKR Malaysia.                                                                                                                                        

5. Pengurusan penyenggaraan secara pencegahan awal untuk perkhidmatan dalam bangunan,                                                                                                                                   

     kenderaan dan jentera bagi mencapai faedah aset yang optimum.      

INTRODUCTION

 

Cawangan Kejuruteraan Mekanikal Negeri (CKMN) is one of division under administration of

Jabatan Kerja Raya Melaka lead by State Chief Mechanical Engineer assisted with Mechanical Engineer,

Assistant Mechanical Engineer, supporting staffes and clerical staffes.

 

CKMN consist of four ( 4 ) core business namely Workshop Division, Project Division, Building

Maintenance Division and Administration & Finance Division.

 

Workshop Division

1. Heavy Machinery Unit

2. Heavy Vehicle Unit

3. Light Vehicle Unit

4. Auto Electrical Unit

5. Vehicle Evaluation Unit

6. Servicing Unit

7. Transportation Unit

 

Project Division

1. State Project Unit

2. Federal Project Unit

 

Building Maintenance Division

1. Maintenance Unit

2. Upgrading Unit

 

Administration & Finance Division

1. General Administration Unit

2. Finance Unit

3. Stor Unit

 

FUNCTIONS

1. Human resource, financial, spare parts management and career development (including training) for

     internal staffes.

2. Departmental vehicles/machineries maintenance services and government vehicles evaluation.

3. Assets management for departmental vehicles and machineries.

4. Mechanical system consultancy and technical advice services for government buildings.

5. Project management for mechanical system services.

6. Preventive maintenance of mechanical system for government buildings

 

OBJECTIVES

1. Governing management of staffes, financial system and spare parts system in compliance of Sistem

    Pengurusan Bersepadu JKR Malaysia

2. Vehicles and machineries management for department in compliance of Piagam Pelanggan

    JKR Malaysia

3. Complaints, consultancy and technical advice management in compliance of Piagam Pelanggan

    JKR Malaysia

4. Project management from planning, designing, acquisition, construction and hand over to clients

    in compliance of Sistem Pengurusan Bersepadu, JKR Malaysia.

5. Preventive maintenance schedule for building services, vehicles and machineries to optimize

    assets life cycle.                                                                                            

                                                                                                                                

Direktori Kakitangan

Bahagian Mekanikal


* Sila tukarkan [at] kepada @ apabila menghantar emel kepada senarai dibawah
Nama/Jawatan
Ir. AHMAD FARIS BIN MOHD SALLEH
Ketua Jurutera Mekanikal Negeri
Keterangan
FNO.pdf
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader

Tarikh Akhir Kemaskini :: 04-03-2021 :: 04:16 PM