ORGANISASI

OBJEKTIF

Menyerahkan projek yang menepati kualiti, masa dan kos yang ditetapkan.

  • (J)angka masa secepat mungkin
  • (K)os yang ekonomik
  • (R)upabentuk dan mutu yang terbaik

Bagi mencapai objektif ini, JKR Melaka telah mengatur beberapa strategi diantaranya:-

  • Menggerakkan urusan pentadbiran, perkhidmatan dan teknikal supaya bertanggungjawab sepenuhnya ke atas bidang berkaitan bagi mencapai hasil yang sebaik-baiknya;
  • Memastikan perbelanjaan yang diperuntukkan kepada jabatan serta kerja penyelenggaraan projek dikawal dan selari dengan hasrat Kerajaan;
  • Mengawasi, menyelia program pembangunan, pembelian jentera, kerja kecemasan bencana alam, tanda arah jalan dan penyeliaan istiadat serta majlis-majlis rasmi dilaksana sebagaimana dirancang dan
  • Memesatkan kegiatan pembangunan sosial dan pendekatan dengan orang ramai khususnya diperingkat daerah dan memberi gambaran positif tentang peranan dan fungsi sebenar Jabatan Kerja Raya Melaka.

 

"Bagi membentuk budaya organisasi yang baik, maka hendaklah memilih nilai-nilai yang dapat meningkatkan prestasi.  Diantara nilai-nilai yang wajar diamalkan oleh sesebuah organisasi ialah integriti, kejujuran, intelektual, neutraliti dan akauntabiliti."

( petikan ucapan KSN 1992 )


Tarikh Akhir Kemaskini :: 29-10-2016 :: 02:35 AM