PERSONALISASI  UNTUK ORANG AWAM

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN KERJA RAYA MELAKA
JANUARI 2021

Pengurusan Aduan di bawah Tanggungjawab JKR

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah

Bil Aduan

Peratus (%)

Bil. Aduan

Peratus (%)

Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh - 1 hari bekerja

32

94.1%

2

5.9%

34

Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh - 7 hari bekerja

38

95.0%

2

5.0%

40

Penutupan aduan dalam tempoh - 30 hari

52

92.9%

4

7.1%

56

 

Pengurusan Aduan BUKAN di bawah Tanggungjawab JKR: No Wrong Door Policy

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah

Bil Aduan

Peratus (%)

Bil. Aduan

Peratus (%)

Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh - 1 hari bekerja

6

100.0%

0

0.0%

6

Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh - 7 hari bekerja

9

100.0%

0

0.0%

9

 

 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN KERJA RAYA MELAKA
DISEMBER 2020

Pengurusan Aduan di bawah Tanggungjawab JKR

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah

Bil Aduan

Peratus (%)

Bil. Aduan

Peratus (%)

Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh - 1 hari bekerja

33

100.0%

0

0.0%

33

Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh - 7 hari bekerja

36

100.0%

0

0.0%

36

Penutupan aduan dalam tempoh - 30 hari

28

93.0%

2

6.7%

30

 

Pengurusan Aduan BUKAN di bawah Tanggungjawab JKR: No Wrong Door Policy

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah

Bil Aduan

Peratus (%)

Bil. Aduan

Peratus (%)

Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh - 1 hari bekerja

7

100.0%

0

0.0%

7

Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh - 7 hari bekerja

7

100.0%

0

0.0%

7

 

 


Tarikh Akhir Kemaskini :: 22-02-2021 :: 08:48 AM