PENGUMUMAN

Pengarah Kanan Cawangan Jalan JKR Malaysia

 09 Ogos 2019
Warga JKR Melaka mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Datuk Ir Ruslan Bin Abdul Aziz, Pengarah JKR Selangor yang juga mantan Pengarah JKR Melaka di atas pemangkuan Gred Utama B sebagai Pengarah Kanan Cawangan Jalan JKR Malaysia.