BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

Bahagian Teknologi Maklumat(ICT) diketuai oleh Seorang Pegawai Teknologi Maklumat. Lain-lain kakitangan terdiri daripada Penolong Jurutera dan Pembantu Tadbir.

FUNGSI

           1. Memastikan peralatan, perisian, sistem & rangkaian ICT Jabatan berfungsi dengan betul.

           2. Memastikan laman web dan saluran media sosial rasmi jabatan berfungsi dan sentiasa dikemaskini.

           3. Memastikan pengurusan aset ICT berada dalam keadaan teratur, terkemaskini dan mematuhi Tatacara Pengurusan Aset.

Direktori Kakitangan

Bahagian Pentadbiran » Unit Teknologi Maklumat (ICT)

Nama/Jawatan
ABDUL HALIM BIN ALI
Pegawai Teknologi Maklumat
MOHD HANAFI BIN IBRAHIM
Penolong Jurutera Awam
CORNELIUS ADOLPH DE SILVA
Pembantu Tadbir
KHAIRUL AZHAR BIN OSMAN
Pembantu Tadbir P/O
AHMAD SYAHIR BIN RAHMAT
Juruteknik Komputer

Tarikh Akhir Kemaskini :: 06-08-2019 :: 09:31 AM