BAHAGIAN

KORPORAT

Bahagian Pengurusan Korporat telah diwujudkan pada 1 Oktober 2005. Ia diketuai oleh Seorang Ketua Penolong Pengarah Korporat. Lain-lain kakitangan terdiri dari Penolong Pengarah, Pegawai Sistem Maklumat, Penolong Jurutera dan Pembantu Am Rendah

FUNGSI

 1. Bertanggungjawab mengenai urusan perancangan laporan naziran dan pemantauan projek.
 2. Bertanggungjawab mengenai pengurusan teknologi maklumat jabatan:
 • Pembangunan / penyelenggaraan laman web
 • Menguruskan masalah teknikal berkaitan ICT
 • Mengurus & khidmat nasihat perolehan ICT
 1. Bertanggungjawab mengenai perancangan dan perlaksanaan Penilaian Tahap Kecekapan dan Kompetensi kakitangan JKR Melaka.
 2. Bertanggungjawab merancang dan melaksanakan latihan anggota JKR Melaka.
 3. Bertanggungjawab mengenai perancangan dan perlaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti dan ISO.
 4. Merancang dan melaksanakan pengukuran prestasi dan 'Key Performance Indicator' JKR Melaka.
 5. Bertanggungjawab mengenai perlaksanaan E-aduan.
 6. Merancang,menyelaras dan menyediakan Buku Laporan Tahunan Jabatan dan laporan-laporan berkaitan.
 7. Merancang dan melaksanakan aktiviti pembangunan dan penambahbaikan jabatan.
 8. Urusetia kepada mesyuarat post-Exco
   

Direktori Kakitangan

Bahagian Korporat


* Sila tukarkan [at] kepada @ apabila menghantar emel kepada senarai dibawah
Nama/Jawatan
KUEH HIONG MUI
Jurutera Awam Kanan
ABDUL HALIM BIN ALI
Pegawai Teknologi Maklumat
DATIN HJH. NORHAYATI BINTI AB. RAHMAN
Penolong Pegawai Kanan Senibina
MOHD HANAFI BIN IBRAHIM
Penolong Jurutera
KHAIRUL AZAHAR BIN OSMAN
Pembantu Tadbir
ZAILAN BIN ABD. KARIM
Pekerja Awam
ZAMER BIN OSMAN
Pekerja Awam
HAFIZ CHU BIN ABDULLAH
Pemandu

Tarikh Akhir Kemaskini :: 30-10-2016 :: 12:17 AM