PERSONALISASI  UNTUK ORANG AWAM

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN KERJA RAYA MELAKA
Jun 2017

Pengurusan Aduan di bawah Tanggungjawab JKR

Janji
Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan
Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan
Jumlah
Bil Aduan
Peratus (%)
Bil. Aduan
Peratus (%)
Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh 1 hingga 3 hari
14 100 0 0.0 14
Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh 7 hari
18 94.0 1 5.3 19
Penutupan aduan dalam tempoh 45 hari
35 89.7
4
10.3 39

Pengurusan Aduan BUKAN di bawah Tanggungjawab JKR: No Wrong Door Policy

Janji
Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan
Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan
Jumlah
Bil Aduan
Peratus (%)
Bil. Aduan
Peratus (%)
Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh 1 hingga 3 hari
2
100.0%
0
0.0%
2
Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh 7 hari
2
100.00%
0
0.0%
2

 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN KERJA RAYA MELAKA
APRIL 2017

Pengurusan Aduan di bawah Tanggungjawab JKR

Janji
Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan
Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan
Jumlah
Bil Aduan
Peratus (%)
Bil. Aduan
Peratus (%)
Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh 1 hingga 3 hari
39 100 0 0.0 39
Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh 7 hari
40 93.0 3 7.0 43
Penutupan aduan dalam tempoh 45 hari
50 96.2
2
3.8 52

Pengurusan Aduan BUKAN di bawah Tanggungjawab JKR: No Wrong Door Policy

Janji
Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan
Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan
Jumlah
Bil Aduan
Peratus (%)
Bil. Aduan
Peratus (%)
Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh 1 hingga 3 hari
6
100.0%
0
0.0%
6
Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh 7 hari
8
100.00%
0
0.0%
8

Tarikh Akhir Kemaskini :: 05-07-2017 :: 08:15 AM