PERSONALISASI  UNTUK ORANG AWAM

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN KERJA RAYA MELAKA
JANUARI 2019

Pengurusan Aduan di bawah Tanggungjawab JKR

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah

Bil Aduan

Peratus (%)

Bil. Aduan

Peratus (%)

Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh - 1 hari bekerja

50

100.0%

0

0.0%

50

Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh - 7 hari bekerja

50

100.0%

0

0.0%

50

Penutupan aduan dalam tempoh - 30 hari

42

84.0%

8

16.0%

50

 

Pengurusan Aduan BUKAN di bawah Tanggungjawab JKR: No Wrong Door Policy

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah

Bil Aduan

Peratus (%)

Bil. Aduan

Peratus (%)

Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh - 1 hari bekerja

12

100.0%

0

0.0%

12

Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh - 7 hari bekerja

12

100.0%

0

0.0%

12

 

 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN KERJA RAYA MELAKA
DISEMBER 2018

Pengurusan Aduan di bawah Tanggungjawab JKR

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah

Bil Aduan

Peratus (%)

Bil. Aduan

Peratus (%)

Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh - 1 hari bekerja

40

100.0%

0

0.0%

40

Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh - 7 hari bekerja

30

100.0%

0

0.0%

30

Penutupan aduan dalam tempoh - 30 hari

31

83.8%

6

16.2%

37

 

Pengurusan Aduan BUKAN di bawah Tanggungjawab JKR: No Wrong Door Policy

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah

Bil Aduan

Peratus (%)

Bil. Aduan

Peratus (%)

Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh - 1 hari bekerja

8

100.0%

0

0.0%

8

Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh - 7 hari bekerja

6

100.0%

0

0.0%

6

 


Tarikh Akhir Kemaskini :: 19-02-2019 :: 03:45 PM