PERSONALISASI  UNTUK ORANG AWAM

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN KERJA RAYA MELAKA
JUN 2018

Pengurusan Aduan di bawah Tanggungjawab JKR

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah

Bil Aduan

Peratus (%)

Bil. Aduan

Peratus (%)

Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh - 1 hari bekerja

44

91.7%

4

8.3%

48

Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh - 7 hari bekerja

56

94.9%

3

5.1%

59

Penutupan aduan dalam tempoh - 30 hari

29

60.4%

19

39.6%

48

 

Pengurusan Aduan BUKAN di bawah Tanggungjawab JKR: No Wrong Door Policy

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah

Bil Aduan

Peratus (%)

Bil. Aduan

Peratus (%)

Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh - 1 hari bekerja

7

87.5%

1

12.5%

8

Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh - 7 hari bekerja

9

100.0%

0

0.0%

9

 

 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN KERJA RAYA MELAKA
JULAI 2018

Pengurusan Aduan di bawah Tanggungjawab JKR

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah

Bil Aduan

Peratus (%)

Bil. Aduan

Peratus (%)

Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh - 1 hari bekerja

41

74.6%

14

25.4%

55

Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh - 7 hari bekerja

57

91.9%

5

8.1%

62

Penutupan aduan dalam tempoh - 30 hari

41

70.7%

17

29.3%

58

 

Pengurusan Aduan BUKAN di bawah Tanggungjawab JKR: No Wrong Door Policy

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah

Bil Aduan

Peratus (%)

Bil. Aduan

Peratus (%)

Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh - 1 hari bekerja

6

100.0%

0

0.0%

6

Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh - 7 hari bekerja

9

100.0%

0

0.0%

9


Tarikh Akhir Kemaskini :: 07-08-2018 :: 12:12 PM