PERSONALISASI  UNTUK ORANG AWAM

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN KERJA RAYA MELAKA
FEBRUARI 2018

Pengurusan Aduan di bawah Tanggungjawab JKR

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah

Bil Aduan

Peratus (%)

Bil. Aduan

Peratus (%)

Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh - 1 hari bekerja

26

100%

0

0.0%

26

Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh - 7 hari bekerja

32

100%

0

0.0%

32

Penutupan aduan dalam tempoh - 30 hari

43

74.14%

15

25.86%

58

 

Pengurusan Aduan BUKAN di bawah Tanggungjawab JKR: No Wrong Door Policy

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah

Bil Aduan

Peratus (%)

Bil. Aduan

Peratus (%)

Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh - 1 hari bekerja

6

100.0%

0

0.0%

6

Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh - 7 hari bekerja

8

100.0%

0

0.0%

8

 

 

 

 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN KERJA RAYA MELAKA
JANUARI 2018

Pengurusan Aduan di bawah Tanggungjawab JKR

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah

Bil Aduan

Peratus (%)

Bil. Aduan

Peratus (%)

Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh - 1 hari bekerja

56

100%

0

0.0%

56

Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh - 7 hari bekerja

56

100%

0

0.0%

56

Penutupan aduan dalam tempoh - 30 hari

37

66.07%

19

33.93%

56

 

Pengurusan Aduan BUKAN di bawah Tanggungjawab JKR: No Wrong Door Policy

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah

Bil Aduan

Peratus (%)

Bil. Aduan

Peratus (%)

Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh - 1 hari bekerja

10

100.0%

0

0.0%

10

Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh - 7 hari bekerja

10

100.0%

0

0.0%

10


Tarikh Akhir Kemaskini :: 02-03-2018 :: 03:24 PM