PERSONALISASI  UNTUK ORANG AWAM

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN KERJA RAYA MELAKA
APRIL 2018

Pengurusan Aduan di bawah Tanggungjawab JKR

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah

Bil Aduan

Peratus (%)

Bil. Aduan

Peratus (%)

Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh - 1 hari bekerja

75

97.4%

2

2.6%

77

Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh - 7 hari bekerja

62

100%

0

0.0%

62

Penutupan aduan dalam tempoh - 30 hari

40

90.9%

4

9.1%

44

 

Pengurusan Aduan BUKAN di bawah Tanggungjawab JKR: No Wrong Door Policy

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah

Bil Aduan

Peratus (%)

Bil. Aduan

Peratus (%)

Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh - 1 hari bekerja

7

87.5%

1

12.5%

8

Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh - 7 hari bekerja

9

100.0%

0

0.0%

9

 

 

 

 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN KERJA RAYA MELAKA
MAC 2018

Pengurusan Aduan di bawah Tanggungjawab JKR

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah

Bil Aduan

Peratus (%)

Bil. Aduan

Peratus (%)

Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh - 1 hari bekerja

42

93.3%

3

6.7%

45

Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh - 7 hari bekerja

46

100%

0

0.0%

46

Penutupan aduan dalam tempoh - 30 hari

32

88.9%

4

11.1%

36

 

Pengurusan Aduan BUKAN di bawah Tanggungjawab JKR: No Wrong Door Policy

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah

Bil Aduan

Peratus (%)

Bil. Aduan

Peratus (%)

Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh - 1 hari bekerja

15

88.2%

2

11.8%

17

Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh - 7 hari bekerja

14

100.0%

0

0.0%

14


Tarikh Akhir Kemaskini :: 14-05-2018 :: 12:27 PM