PERSONALISASI  UNTUK ORANG AWAM

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN KERJA RAYA MELAKA
MAC 2019

Pengurusan Aduan di bawah Tanggungjawab JKR

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah

Bil Aduan

Peratus (%)

Bil. Aduan

Peratus (%)

Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh - 1 hari bekerja

46

97.9%

1

2.1%

47

Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh - 7 hari bekerja

54

98.2%

1

1.8%

55

Penutupan aduan dalam tempoh - 30 hari

32

82.1%

7

17.9%

39

 

Pengurusan Aduan BUKAN di bawah Tanggungjawab JKR: No Wrong Door Policy

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah

Bil Aduan

Peratus (%)

Bil. Aduan

Peratus (%)

Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh - 1 hari bekerja

12

100.0%

0

0.0%

12

Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh - 7 hari bekerja

10

100.0%

0

0.0%

10

 

 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN KERJA RAYA MELAKA
FEBRUARI 2019

Pengurusan Aduan di bawah Tanggungjawab JKR

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah

Bil Aduan

Peratus (%)

Bil. Aduan

Peratus (%)

Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh - 1 hari bekerja

41

97.6%

1

2.4%

42

Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh - 7 hari bekerja

34

100.0%

0

0.0%

34

Penutupan aduan dalam tempoh - 30 hari

42

89.4%

5

10.6%

47

 

Pengurusan Aduan BUKAN di bawah Tanggungjawab JKR: No Wrong Door Policy

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah

Bil Aduan

Peratus (%)

Bil. Aduan

Peratus (%)

Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh - 1 hari bekerja

10

100.0%

0

0.0%

10

Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh - 7 hari bekerja

10

100.0%

0

0.0%

10


Tarikh Akhir Kemaskini :: 04-04-2019 :: 10:54 AM