PERSONALISASI  UNTUK ORANG AWAM

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN KERJA RAYA MELAKA
NOVEMBER 2018

Pengurusan Aduan di bawah Tanggungjawab JKR

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah

Bil Aduan

Peratus (%)

Bil. Aduan

Peratus (%)

Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh - 1 hari bekerja

35

94.6%

2

5.4%

37

Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh - 7 hari bekerja

39

100.0%

0

0.0%

39

Penutupan aduan dalam tempoh - 30 hari

41

95.4%

2

4.6%

43

 

Pengurusan Aduan BUKAN di bawah Tanggungjawab JKR: No Wrong Door Policy

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah

Bil Aduan

Peratus (%)

Bil. Aduan

Peratus (%)

Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh - 1 hari bekerja

4

100.0%

0

0.0%

4

Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh - 7 hari bekerja

2

100.0%

0

0.0%

2

 

 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN KERJA RAYA MELAKA
OKTOBER 2018

Pengurusan Aduan di bawah Tanggungjawab JKR

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah

Bil Aduan

Peratus (%)

Bil. Aduan

Peratus (%)

Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh - 1 hari bekerja

42

100.0%

0

0.0%

42

Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh - 7 hari bekerja

55

100.0%

0

0.0%

55

Penutupan aduan dalam tempoh - 30 hari

58

86.4%

6

13.6%

44

 

Pengurusan Aduan BUKAN di bawah Tanggungjawab JKR: No Wrong Door Policy

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah

Bil Aduan

Peratus (%)

Bil. Aduan

Peratus (%)

Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh - 1 hari bekerja

8

100.0%

0

0.0%

8

Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh - 7 hari bekerja

13

100.0%

0

0.0%

13


 


Tarikh Akhir Kemaskini :: 03-12-2018 :: 02:54 PM