PERSONALISASI  UNTUK ORANG AWAM

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN KERJA RAYA MELAKA
OKTOBER 2017

Pengurusan Aduan di bawah Tanggungjawab JKR

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah

Bil Aduan

Peratus (%)

Bil. Aduan

Peratus (%)

Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh 1 hingga 3 hari

47

97.9%

1

2.1%

48

Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh 7 hari

49

87.5%

7

12.5%

56

Penutupan aduan dalam tempoh 45 hari

50

83.3%

10

16%

60

Pengurusan Aduan BUKAN di bawah Tanggungjawab JKR: No Wrong Door Policy

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah

Bil Aduan

Peratus (%)

Bil. Aduan

Peratus (%)

Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh 1 hingga 3 hari

10

100.0%

0

0.0%

10

Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh 7 hari

12

100.00%

0

0.0%

12

 

 

 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN KERJA RAYA MELAKA
SEPTEMBER 2017

Pengurusan Aduan di bawah Tanggungjawab JKR

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah

Bil Aduan

Peratus (%)

Bil. Aduan

Peratus (%)

Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh 1 hingga 3 hari

64

98.5%

1

1.5%

65

Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh 7 hari

47

82.5%

10

17.5%

57

Penutupan aduan dalam tempoh 45 hari

47

66.2%

24

33.8%

71

Pengurusan Aduan BUKAN di bawah Tanggungjawab JKR: No Wrong Door Policy

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah

Bil Aduan

Peratus (%)

Bil. Aduan

Peratus (%)

Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh 1 hingga 3 hari

18

100.0%

0

0.0%

18

Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh 7 hari

15

88.2%

2

11.8%

17

 

 


Tarikh Akhir Kemaskini :: 22-11-2017 :: 12:41 PM