PERSONALISASI  UNTUK ORANG AWAM

STATISTIK TRANSAKSI ADUAN ONLINE (JKR MELAKA)

Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian : Tiada / Tidak Berkenaan

Maklumat Sehingga 29/02/2020

Sistem Pengurusan Aduan JKR Malaysia

Jumlah Aduan 3
Aduan Selesai
3 (100.00%)   

Sistem Pengurusan Aduan Kerosakan Jalan (MORC)

Jumlah Aduan
4          
Aduan Selesai
3 (75.00%)     

Tarikh Akhir Kemaskini :: 06-03-2020 :: 10:40 AM