PERSONALISASI  UNTUK ORANG AWAM

STATISTIK TRANSAKSI ADUAN ONLINE (JKR MELAKA)

Maklumat Sehingga 30/10/2017

Sistem Pengurusan Aduan JKR Malaysia

Jumlah Aduan 162
Aduan Selesai
149 (91%)

Sistem Pengurusan Aduan Kerosakan Jalan (MORC)

Jumlah Aduan
177
Aduan Selesai
165 (93%)

Tarikh Akhir Kemaskini :: 21-11-2017 :: 02:12 PM